Høymesse - Aposteldagen

Aposteldagen handler ikke bare om de første trosvitnene i kirkens historie, men også om at hvert enkelt menneske har et kall fra Gud til å være et vitne i verden og dele tro. Vår stemme kan gi mot og styrke til at andre skal bekjenne sin kristne tro.

Offer

Dagens offer går til Kirkelig dialogsenter - Trondheim

 • Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forankret i Den norske kirke. Vi skal fremme dialog og samhandling, styrke menighetenes kompetanse og anerkjenne troens plass og betydning i vårt flerreligiøse samfunn.
 • Gaven gis helst per Vipps til nr. 75 841 - evt. med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Utdelingen skjer på to vis:

 • Ved høyalteret tar man med seg et beger, kneler og mottar brød og vin.
 • Ved døpefonten motar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

All vin er alkoholfri og brødet er glutenfritt.

Medvirkende

Informasjon

 • Nordinngangen (mot Munkegt./Torget) åpner ca. kl. 10:00
 • Gudstjenesten feires ved Høyalteret, øst i kirken
 • Gudstjenesterommet åpner etter at koret har øvet, ca. kl 10:30
 • Barnekrok i Søndre tverrskip
 • Varighet ca 75 min.

Tilrettelegging

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (Blå bok) - uten noter
 • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme
  • Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren - Heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken