Høymesse - 11. søndag i treenighetstiden

Velkommen til høymesse i katedralen!

Offer

Dagens offer går til 22B -kontaktsenter

 • 22B tilbyr lavterskel aktiviteter og møteplasser for mennesker i byen vår som ønsker et fellesskap. Det er åpent for alle, men hovedmålgruppen er flykninger og bosatte som strever i integreringsfasen. Vi ønsker å være en medvandrer når livet er krevende gjennom samtaler og veiledning. I tillegg til møteplasser, tilbyr vi arbeidspraksis og arbeidstrening på ulike arenaer. Vi gir tillit og ansvar innenfor trygge rammer, for mestringsfølelse og utvikling. Målet er at deltakerne skal få nok erfaring og kompetanse til å komme seg videre inn i arbeidsmarkedet.

Gaven gis helst per Vipps til nr. 85 000 - evt. med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Utdelingen skjer på to vis:

 • Ved høyalteret tar man med seg et beger, kneler og mottar brød og vin.
 • Ved døpefonten og flere andre steder i kirken mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

All vin er alkoholfri og brødet er glutenfritt.

Medvirkende

Informasjon

 • Nordinngangen (mot Munkegt./Torget) åpner ca. kl. 10:00
 • Gudstjenesten feires ved Høyalteret, øst i kirken
 • Gudstjenesterommet åpner etter at koret har øvet, ca. kl 10:30
 • Barnekrok i Søndre tverrskip
 • Varighet ca 75 min.

Tilrettelegging

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (Blå bok) - uten noter
 • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme
  • Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren - Heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken