Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Kirkeårsdagen

En dag for ettertanke

Denne helgen er det en dag for bønn og ettertanke – bots- og bønnedag. Vil du lære mer om dagen eller be en bønn? Les mer her.

Bots- og bønnedag er i Den norske kirke en dag for ettertanke. Dagen markeres siste søndag i oktober.

Dagen har i seg mange tradisjoner. Her kommer Guds kirke på jord sammen for å gjøre bot og for å be. Dagen er også et uttrykk for at kirken gjennom historien har kalt sammen til egne bots- og bønnedager knyttet til særlige hendelser.

–Barna må få leve i fred

Denne søndagen handler bibleteksten blant annet om myndighetene og at vi skal være «lydige» mot dem. Teksten og at det er tv-aksjonsdag vil være utgangspunktet for domprost Kristin Moen Saxegaards preken. Her forteller hun litt om det:

– Jesus nevnte ofte barna når han skulle si noe om godhet og om Guds rike, viser domprost Kristin Moen Saxegaard til. Her fra sin siste dåp som prost i Hønefoss kirke. (Foto: Iren Aaskjær)

– En rettesnor jeg har for å «prøve» ut hva som er Guds vilje, er å rette oppmerksomheten mot barn

Denne søndagen handler bibelteksten blant annet om myndighetene og at vi skal være «lydige» mot dem.

Teksten og at det er tv-aksjonsdag vil være utgangspunktet for domprost Kristin Moen Saxegaards preken. Her forteller hun litt om det:

– Ja, det er en sammensatt dag. Gjennom tv-aksjonen løfter Redd Barna frem at barna må få leve i fred. Budskapet direkte roper til oss, og er dessverre aktuelt alt for mange steder i verden. Sammen med salmene vi har valgt, vil dette være grunntonen i gudstjenesten.

Dagen vil romme en blanding av uro over det som skjer i verden, samtidig som vi samles om å finne håp. Gode prosjekter som tv-aksjonen peker på håpet. Vi får være med å skape noe godt, og være en viktig brikke i det store spillet.

I bibelteksten sier Jesus at vi skal «Gi keiseren det som tilhører keiseren», vi skal følge styresmaktene som har ansvar i samfunnet. Reformatoren Martin Luther understreket at vi alle mennesker har en oppgave, et kall i livet. Noen har fått i oppgave å være bakere, andre statsledere eller prester. Vi har alle viktige oppgaver i fellesskapet, og vi skal stole på de som gjør sine oppgaver. For Gud vil ha det slik.

Men noen ganger bærer det riktig galt av sted. Noen ganger følger ikke styresmaktene Guds gode vilje. Når vi erfarer at vi ikke kan stole på at myndighetene likevel, da får vi en utfordring. Vi blir utfordret til å følge vår indre moral, det som er sant og godt, i stedet for å være lydige mot styresmaktene. Slik blir vi utfordret på å stå opp for det vi tror på i konfliktfylte saker her hjemme, og slik blir vi utfordret til å engasjere oss for det gode ute i verden.

En rettesnor jeg har for å «prøve» ut hva som er Guds vilje, er å rette oppmerksomheten mot barn. Jesus nevnte ofte barna når han skulle si noe om godhet og om Guds rike. At barna er forbilder for oss voksne for å forstå hva Guds rike er, og det verste du kan gjøre er å gjøre urett mot et barn.

Derfor må kirka må si fra når urett blir begått, og særlig mot barn. Akkurat nå blir urett begått i mange land der Redd Barna gir bistand, ikke minst i Midt-Østen. Uansett hvem som står bak uretten, er angrep på barn ondt! Det må kirka tydelig ta avstand fra. Barn skal få leve i fred!

Om vi ikke skal være politiske, akkurat, er det mange måter å si fra på. Under Olavsfest i sommer fikk mange oppleve den store dukken Little Amal, som med sitt stille nærvær fikk oss til å forstå at barn som lider angår oss. På søndag kan vi hjelpe til ved å støtte Redd barna, og å delta som bøssebærere.

Noen kan spørre hvordan kan Gud la alt dette grusomme skje?
- Jeg tror ikke vi mennesker er marionetter som Gud styrer. Men fortellingen om Jesus handler om at Gud er til stede der mennesker lever, og særlig når vi lider. Der barn er forlatte og redde, der er Gud. Guds vilje er å reise opp de som har et knust hjerte. Der uretten begås, der er Gud til stede. Hvis vi vil søke Gud, må vi våge oss inn i smerten.

Gode samfunnsordninger skal vi følge, kan vi lese ute av bibelteksten denne søndagen. Som ved å støtte Redd barna. Mens når styresmakter går mot Guds vilje, må vi si fra.

Offer

Dagens offer går til: TV-aksjonen 2023 - La barn leve i fred (Redd Barna)

  • TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.

Medvirkende

  • Domprost Kristin Moen Saxegaard
  • Nidarosdomens Guttekor
  • Dirigent Thomas Berg-Juul
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel