Velkommen til høymesse i Nidarosdomen på andre søndag i åpenbaringstiden. I høymessen markerer vi åpningen av Bønneuka 2023.

Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er et felleskirkelig arrangement som ønsker å samle mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner til felles bønn for hverandre og for byen og landet vårt.

Bønneuken 2023 pågår 15.-23. januar

I anledning Bønneuka har vi invitert biskop emeritus Per Arne Dahl som predikant i denne gudstjenesten.

Dagens offerformål

I gudstjenesten er det mulig å gi en gave til Trondheim kristne råd / Bønneuka 2023

 • Trondheim kristne råd er et uavhengig og selvstendig organ for økumenisk fellesskap og samarbeid mellom kirker og kristne menigheter i Trondheim - som i samsvar med Den Hellige Skrift tilber og bekjenner en treenig Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - som Skaper, Freslser og Livgiver.
 • Trondheim kristne råd er ansvarlig for Bønneuka i Trondheim.

Gaven kan gis:

 • med Vipps til nr 85 001
 • eller med kontanter ved utgangen

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse

Medvirkende

 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Biskop emeritus Per Arne Dahl, preken
 • Representanter for kirkesamfunn og organisasjoner i Trondheim
 • Nidarosdomens oratoriekor
 • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
 • Domkantor Brita Sjøberg, orgel

Praktisk informasjon

Inngang:

 • Nordinngangen - mot Munkegata/Torget
 • Åpner ca kl. 10:15

Gudstjenesterom:

 • Langkoret (østre del av kirke) - Høyalteret
 • Åpner ca kl 10:30

Barnekrok:

 • Bord med tegnesaker og bøker i Søndre tverrskip

Toalett:

 • I kjeller - nedgang i søndre sideskip (rett sør Korsalteret)
 • HC-toalett: Heis like sør for orgelet helt vest i kirken

Uføre:

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (blå - uten noter)
 • Teleslynge i hele kirken - fungerer best om man sitter lengst frem mot alteret

Det er gratis inngang til alle gudstjenester!

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.