Hver annen uke inviterer studentprestene til en enkel og livsnær kveldsgudstjeneste. 

Kveldsmessen

Offer

Ved utgangen kan man gi en gave til studentmenighetens arbeid. Gaven kan også gis på Vipps nr. 622 890.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.Medvirkende:

  • Studentprest Lena Rebekka Risnes
  • Studentprest Ludvig Aasen
  • Domkantor Brita Sjöberg


Kirkekaffe

Etter gudstjenesten byr vi på kirkekaffe i Kirkestuene, Waisenhuset.


Velkommen til gudstjeneste!