Bypåske? Vår Frue kirke holder åpent både inne og ute hver dag gjennom hele den stille uke.

Åpen kirkebakke

Alle hverdager (man-lør) tenner vi bålpanner ute på Kirkebakken og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. Kirken er åpen for dem som ønsker rom til hvile, lystenning, e.a.

Langfredag har vi åpent fra kl. 11 til 20. Følgende arrangementer finner sted:

Kl. 12-14: Servering av kaffe m.m. på kirkebakken

Kl.13.00: Korsvandring til ulike «stasjoner» rundt i byen. Starter utenfor Vår Frue kirke.

Kl. 14, 15, 16 og 17.00: "The Darkest Hour", musikalske meditasjoner og lesning av lidelseshistorien del for del
Odd Halvor Moen, fløyte/elektronikk/ flygel.

Kl. 18.00: Langfredagsgudstjeneste ved Odd Halvor Moen (musikk) og Kamille Nygård (liturg). Tema for gudstjenesten: "Ropet".


Illustrasjon: Fra utstillingen "Brosteinevangeliet av Trygve Skogrand

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.