2023 er til endes. Vi går et nytt år i møte under katedralens hvelvinger.

Fra kl 22:30 spilles meditasjonsmusikk

Gudstjenesten avrundes i god tid før midnatt. De som ønsker kan dog bli i kirken inntil det nye året er ringt inn.


Medvirkende:

  • Domprost Kristin Moen Saxegaard
  • Trondheim Vokalenesemble
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel/dirigent


Velkommen til gudstjeneste!