Første fredag i mars markeres hvert år Kvinnenes internasjonale bønnedag. Samtidig nærmer vi oss 8. mars - Den internsajonale kvinnedagen. Mars er i sannhet kvinnes måned!


Allsang-matiné med sanger fra sangboka «Syng med!». Kjente og kjære sanger, solosang og diktlesing.

Sangstunden ledes av Mari Kristine Brækken, Runa Svare, Odd Halvor Moen og Bjørn Vevang.


Gratis adgang

Det er anledning til å gi en gave ved utgangen til støtte for denne konsertserien.

Fredagsmatinekonsertene i Vår Frue kirke arrangeres med støtte fra Areskaus stiftelse