Utstilling: Kongen, erkebiskopen og loven

I år er det 750 år siden Norge fikk sin første felles lov for hele landet. Magnus Lagabøtes landslov var gjeldende lov i Norge i hele 413 år, og kan fortelle oss mye om det norske samfunnet på 1200-tallet.

I middelalderen var Nidarosdomen og Erkebispegården sentrum for den katolske kirkens makt i Norge. Erkebispegården var det norske «Vatikanet», der administrasjonen for Nidaros erkebispedømme var samlet under ledelse av den mektige erkebiskopen av Nidaros. Noe om forholdet mellom kongen og erkebiskopen.

I Norge finnes bare tre manuskripter som inneholder Landsloven bevart fra middelalderen. Ett av disse kan du nå se i en ny utstilling i Erkebispegården.

Landsloven forteller oss mye om det norske samfunnet på 1200-tallet.

Praktisk

  • Utstillingen ligger i Erkebispegården i samme bygg som Riksregaliene.
  • Inngang inngår i billetten til Riksregaliene.
  • Følger Riksregalienes åpningstider. Se åpningstider her.