Noen refleksjoner om frelse, bønn og dialog på tvers av religiøse skillelinjer

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin og tidligere praktikumsrektor ved MF. Han har skrevet flere bøker og artikler om kirkelige og teologiske tema, og vært redaktør for tidsskriftet Luthersk Kirketidende. Hans siste bok, «Men hva med de andre?», handler om forholdet mellom kristendommen og andre religioner.

- Jeg er veien, sannheten og livet, - sier Jesus i Johannesevangeliet. Og nettopp det er kjernen i den kristne tro.

Men hva da med de millioner av mennesker som ikke er kristne? Kan de likevel ha grepet sannheten på andre måter? Finnes det håp om frelse også for dem? Kan vi be sammen på tvers av religiøse skillelinjer?

Hvordan skal vi tenke og handle som kristne i møte med mennesker av annen tro? Halvor Nordhaug går med åpenhet og ærlighet inn i disse svært aktuelle spørsmålene i sitt foredrag i St. Olav kirkeakademi.

Arrangementet er åpent for alle!

Inngang kr 100 for ikke-medlemmer.

Velkommen

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.