Åpen Mikrofon i Vår Frue er en institusjon. Disse kveldene har siden 2004 budt på utallige fine opplevelser og store overraskelser.

Dette er Mental Band:

Hva innebærer det å være et menneske på jorda - i det samfunnet vi skaper? Mental Band kommer med refleksjoner om denne verden, hentet fra både drømmer og våken tilstand. Noen sanger kan være skarpt samfunnskritiske, og andre - en hyllest til tilværelsen.

Mental Band trio er:


Har du lyst til å lese en tekst, et dikt eller synge/ spille en sang?

Meld din interesse til programleder. Ønsker du akkompagnement, ta kontakt med musiker Knut Størdal på tlf. 909 89 754 i forkant.

Velkommen!

Det er fri inngang på Åpen Mikrofon.

Arrangør er Vår Frue - åpen kirke (Kirkens Bymisjon).