Hver dag inviterer vi til bønn i katedralen.

[English text below]

Middagsbønnen er en kort gudstjeneste på ca 15 min. Vi følger den gamle tidebønnordningen hvor liturgien i stor grad består av veksellesinger hvor tema følger kirkeårstiden. Dagens bibeltekst er oftest hentet fra Bibelleseplanen.

  • Middagsbønnen holdes normalt i Kvinnenes minnekapell.
  • Det er oftest frivillige lekfolk som leder middagsbønnen.
  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan degane bibeltekst leses på flere språk og evt deler av vekslebønnen leses på engelsk eller tysk. Det finnes agender på norsk, engelsk og tysk.
  • På onsdager feires middagsmesse i Johanneskapellet
  • Fredager er det en verdens klimautfordringer fokus i middagsbønnen.
  • På fredager synges også Vesper - Aftensang - kl 18. Dette er en tidebønn i gregoriansk form.
  • Lørdager henviser vi normalt til orgelmeditasjonen kl 13:30.
  • Søndager er det høymesse kl 11 og kveldsmesse kl 18.


Kvinnenes minnekapell

Dette kapellet ligger i Nordre tverrskip. Fra inngangen på Vestfronten går man frem til midt i kirken og deretter til venstre (Like under Barokkorgelet).


For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

Due to the korona situation we now invite for Midday Prayer on Saturdays.

The Midday Prayer takes place weekdays (Usually just Mon-Fri) at 12:05. This is a short service (ca. 15 min.) that mainly consists of exchange readings. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English or German. The reading from the Holy Bible may be read in several languages (Please take part!)

The liturgy is found in Norwegian, English and German. (See below)

The Midday Prayer is led by lay voluntaries.

  • Wednesday we celebrate Eucharist in St John's Chapel (Southern Transept)

The Women's Memorial Chapel is situated in The Northern Transept. From the entrance at The West Front walk towards the middle of the cathedral, then turn left to find the chapel (Just underneath The Baroque Organ).

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.