Bønneuka i Trondheim er et felleskirkelig arrangement som ønsker å samle mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner til felles bønn for hverandre og for byen og landet vårt.