Er vi uvitende om de utfordringer samer, kvener og norskfinner står overfor i Norge? Hvordan er deres muligheter for bruk og praktisering av eget språk, egen kultur og tradisjonelle næringsveier i dag? På hvilke måter råder fortsatt strukturell urett? Hvilke veier finnes til forsoning og erfart likeverd? Hvordan kan vi som samfunn og kirke bidra til å styrke norskfinsk, kvensk og samisk identitet?

Hvordan kan ansvarlig etikk og politikk i Norge påvirke livet til kvinner av dalit-befolkningen (tidligere kasteløse) i India? Og hvilken rolle har Den norske kirke spilt i arbeidet med etikk og åpenhet i leverandørkjeder for å bekjempe slaveri i vår tid?


Medvirkende:

  • Heidi Furustøl, daglig leder av Etisk Handel Norge
  • Meena Varna, daglig leder International Dalit Solidarity Network, UK
  • Representanter for næringslivet i Trondheim
  • Samtalen ledes av Guro Almås, seniorrådgiver i Kirkerådet/Mellomkirkelig råd


Seminaret arrangeres av Den norske kirke, i samarbeid med Olavsfest

Arrangementet er gratis.