Klimakrisen rammer mennesker i utviklingsland hardest, selv om den i all hovedsak er skapt av rike land som Norge. Dette er grunnleggende urettferdig. Hva er Norges moralske, etiske og rettmessige forpliktelser i klimakampen?

Hvem har makt og innflytelse til å endre på det? Hva må Norge gjøre for rettferdig fordeling av vaksiner? Hva betyr rettferdighet når vi er i krise og vi selv er redde for våre nærmeste? Hvilke refleksjoner gjøres over ulikhet i helse i lokalt og globalt perspektiv?


Medvirkende:

  • Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF)
  • Ingvild Kjerkhol, stortingsrepresentant (Ap)
  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
  • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp


Seminaret arrangeres av Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med Den norske kirke og Olavsfest

Arrangementet er gratis.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.