Tradisjonen tro inviterer vi til en mangfoldig gudstjeneste hvor vi feirer livet mangfold!

Gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming.


Visjon:

Alle mennesker, uansett funksjonsnivå, er skapt i Guds bilde, har rett til tro og behov for fellesskap, er likeverdige og har noe å bidra med i gudstjenesten.


Medvirkende

  • Dansere fra Raw Dansestudio
  • Trondheimskoret
  • Kor Artig
  • Biskop Herborg Finnset
  • med flere


Påmelding

Det er ikke lengre nødvendig med påmelding.


Plassering

Denne gudstjenesten feires i hele kirken.

  • Kor Artig sitter på tribune framme ved høyalteret - i østre del av kirken
  • Trønderkoret har plass i tribune helt vest i kirke, under Rosevinduet
  • Prester og dansere vil opptre i begge ender av kirken

Inngangene åpner kl 17:15.