Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset. De fleste plassene er tilgjengelig for reservasjon her f.o.m fredag 16.4. kl 7.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

Gudstjenesten

Bibeltekster

Jer 31,1–6

Enda en gang vil jeg bygge deg

eller Apg 1,1–5

Løftet om Ånden

1 Joh 5,1–5

Troen har seiret

Joh 21,15–19

Jesus og Peter


Offer

Dagens offer går til Pilgrimssenteret Jesu dåpssted (ELCJHL-BAPT)

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 001


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.