Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 100 personer. 90 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her f.o.m tirsdag 4.5. kl 7.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en begrensning på 3 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

Gudstjenesten

Bibeltekster

Dan 9,17–19

Min Gud, vend ditt øre hit

eller Apg 4,23–31

Bønn og fellesskap

3 Joh 11

Ta det gode til forbilde

Matt 7,7–12

Bønn og den gylne regel


Offer

Dagens offer går til Vår Frue - åpen kirke (Kirkens bymisjon)

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 004


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:


Velkommen til gudstjeneste!

Musikk i gudstjenesten

Nidarosdomens jentekors ungdomsgruppe synger de faste liturgiske leddene i dag – som bønnerop, lovsang og tilbedelse til Gud. Vi som lytter til, kan følge koret i sinn og ånd – inn i bønnen, lovsangen og tilbedelsen.

De latinske tekstene står på dette arket – de norske tekstene finner vi i det faste gudstjenesteprogrammet.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Gloria in excelsis deo. Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Laudamus te; benedicimus te; adoramus te; glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dextram Patris, O miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Sanctus Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna..

Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei. Dona nobis pacem.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.