Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Gudstjenesten

Bibeltekster - Pinsedag

1 Mos 1,1–5

Guds Ånd svevde over vannet

Apg 2,1–11

Ånden blir gitt

eller 1 Kor 12,12–13

Døpt med én Ånd

Joh 14,15–21

Talsmannen og Jesu bud


Offer

Dagens offer går til Sjømannskirken / Den norske kirke i utlandet

 • Å ta vare på folk i kriser er en like viktig del av vårt arbeid, som å være en møteplass for hygge, samvær og norske vafler. Mange nordmenn reiser årlig ut av landet for kortere eller lengre perioder. Noen av dem vil oppleve dødsfall eller ulykker, naturkatastrofer eller personlige kriser.
 • Sjømannskirken har medarbeidere som kan hjelpe i alle verdensdeler. Våre ansatte er skolert i å ta vare på folk i sorg og sjokk. Selv om vi har et nettverk over hele jordkloden, har vi begrenset med ressurser.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 001


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

 • Preses Olav Fykse Tveit
 • Domprost Ragnhild Jepsen
 • Trondheim Vokalensemble
 • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
 • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
 • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.