Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Påmelding

Påmelding er tilgjengelig fra onsdag 16.5. kl 7.

150 av 200 tilgjengelige plasser er tilgjengelig for forhåndsreservasjon. Resterende plasser fordeles til dem som møter direkte i kirken kl 10:00.


Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en begrensning på 5 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

Gudstjenesten

Avskjed med daglig leder Jan Schrøder

I dagens høymesse tar vi avskjed med daglig leder Jan Schrøder. Sammen med sin kone, Marita, flytter han nå til Vietnam for å arbeide som landdirektør for Misjonsalliansen.


Bibeltekster - Treenighetssøndag

Jos 24,19–24

Herren vil vi tjene

Ef 2,1–10

Skapt til gode gjerninger

Matt 16,24–27

Å følge etter Jesus


Offer

Dagens offer går til Misjonsalliansen

 • Misjonsalliansen driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 001


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Generalsekretær Andreas Andresen (Misjonsallliansen), preken
 • Korgruppe fra Nidaros domkor
 • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
 • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
 • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirekvertene.
 • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.