Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Gudstjenesten

Bibeltekster - Treenighetssøndag

1 Mos 18,1–8

Herren gjester Abraham

Rom 11,33–36

Å, dyp av visdom hos Gud

Luk 10,21–24

Jesus jublet i Ånden


Offer

Dagens offer går til Fjellseter kapell

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Chorus
  • Randi Flåøien Lundemo, dirigent
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.