Søndag er kirkedag!

Påmelding

Vi forventer at alle som vil delta på gudstjenesten vil få plass. Men vi må fremdeles føre lister over deltakere for å kunne bidra til smittesporing. Innslippet forenkles vesentlig hvis flest mulig har registrert seg på forhånd.


Påmelding er tilgjengelig fra tirsdag 31.8. kl 7.

De fleste tilgjengelige plasser er tilgjengelig for forhåndsreservasjon. Resterende plasser fordeles til dem som møter direkte i kirken kl 10:00.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer for forhåndsreservasjon. Større grupper bør i god tid søke særskilt om plass. Kontakt klokker Solveig Birkeland, sb564@kirken.no / tef.: 915 24 462.


Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.


Plassering

Denne gudstjenesten feires ved Korsalteret i Skipet (vestre del av kirken), med koret plassert helt i vest, under Rosevinduet.

Beste plasser er derfor i vest, mellom alter og kor. De som får reservert plass her, skal benytte inngang fra Vestfrontplassen.

Koronabegrensninger medfører at det kun er 200 plasser i vest. I tillegg tilbyr vi plasser i Koret, østre del av kirken, for inntil 200 deltakere. Disse får inngang i nord, mot Torget.

Inngangene åpner kl 10:30. Oppmøte senest kl 10:55 for de som vil benytte reservert plass.

Gudstjenesten

15. søndag i treenighetstiden

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til menighetens musikkvirksomhet.

  • Gaven gis helst pr visp til nr 75 841 - evt med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Pga smitttevern ber vi om at alle blir sittende på plassene sine til de får tegn fra kirkevert om å kunne gå frem.


Medvirkende:

Velkommen til gudstjeneste!

Kirkekaffe

Etter gudstjenesten inviteres til kirkekaffe. Sted annonseres i gudstjenesten.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • I stolradene bør det være to tomme stoler mellom personer som ikke bor sammen. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkevertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av.