Søndag er kirkedag!

Gudstjenesten

Tredje søndag i adventstiden

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til Net Aftrica - Nettverk for barnehage- og førskolelærerutdanning i Afrika

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Nidaros domkor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Smittevern

  • I henhold til kommunale anbefalinger anmodes alle deltakere om å benytte munnbind når man ikke kan holde god avstand til personer man ikke har husstandsfellesskap med.
  • Personer med sykdomssymptomer skal ikke oppsøke offentlige arrangementer
  • God hygiene er alles ansvar.


Velkommen til gudstjeneste!