Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Påmelding

Vi forventer at alle som ønsker å delta, vil kunne få plass.

Likevel oppfordrer vi flest mulig til registrere seg på forhånd. Påmelding på nett tilbys fordi:

  • Vi kan tilpasse organisering og bemanning hvis vi må åpne for flere kohorter.
  • Registrering ved inngangen forenkles.
  • Eventuell smittesporing blir mer effektiv.

De som reserverer plass må møte senest kl 10:55 - ellers kan plassene gis til andre som ønsker å delta.

Resterende plasser fordeles "i døra" fra kl 10:15.

Deltakere vil få tilviste plasser i kirken.

Om noen har reservert plass, men ikke har anledning til å møte, bes de sende melding pr SMS til 909 30 299.

Nordinngangen åpner ca kl 10:15.

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: Menighetens diakonale virksomhet

Gaven gis helst per Vipps til nr 75 842 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen

  • Korgruppe fra Nidaros domkor

  • Karen Haugom Olsen, dirigent

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, dirigent


Smittevern

  • I henhold til kommunale anbefalinger anmodes alle deltakere om å benytte munnbind når man ikke kan holde god avstand til personer man ikke har husstandsfellesskap med.
  • Personer med sykdomssymptomer skal ikke oppsøke offentlige arrangementer
  • God hygiene er alles ansvar.


Velkommen til gudstjeneste!

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.