Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til "Bibelgaven 2022

  • Det norske bibelselskap"I Ukraina står Bibelen og Bibelselskapets arbeid i en særstilling. Stadig flere ukrainere søker til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor. Bibelselskapet forsøker å imøtekomme de mange henvendelsene fra sykehus, skoler, militæret og andre institusjoner i samfunnet – alle vil ha bibler.
  • Gaven gis helst pr Vipps til nr 85 001 - evt med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad

  • Nidarosdomens jentekor - Jentegruppa

  • Dirigent Anita Brevik

  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Smittevern

  • I henhold til kommunale anbefalinger anmodes alle deltakere om å benytte munnbind når man ikke kan holde god avstand til personer man ikke har husstandsfellesskap med.
  • Personer med sykdomssymptomer skal ikke oppsøke offentlige arrangementer
  • God hygiene er alles ansvar.


Velkommen til gudstjeneste!

Påmelding

Det er ikke lengre krav om registrering av deltakere på arrangementer. Vi forventer dessuten at det vil være plass til alle som ønsker å delta på gudstjenester og åpne konserter i kirkene våre.

Derfor er det ikke lengre nødvendig med reservasjon av plasser.


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.

Alle i menigheten oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av.

Velkommen!