Søndag er kirkedag!

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 50 personer. 40 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra onsdag morgen.: https://nidarosdomen.hoopla.no.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Større grupper må evt. søke i god tid om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

Gudstjenesterommet åpner kl 10:30. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

Bibeltekster

2 Mos 3,10–12; 4,10–16Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38Mannen som var født blind


Offer

Dagens offer går til menighetsarbeidet.

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


Nattverd

Nattverdutdelingen er flyttet helt til slutten av gudstjenesten. De som ønsker, kan på vei ut gå til Korsalteret for å motta nattverdelementene.

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:


Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.

Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.

Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.

Mellom familiegrupper skal det være 3 tomme seter i stolradene.

Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.