Hver tirsdag inviterer vi til en kort nattverdgudstjeneste i Vår Frue - åpen kirke kl 14:00.

Påmelding

Vi tilbyr ikke forhåndsreservasjon for denne gudstjenesten. Her gjelder "først til mølla". (Det er normalt plass til alle)

Gudstjenesten

[English text below]

Hverdagsmessen er en kort gudstjeneste med bibelesing, bønn, lystenning, nattverd og velsignelse, rammet inn av musikk.

  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan dagens bibeltekst og/eller andre deler av liturgien leses på flere språk.
  • På øvrige hverdager holdes Hverdagsbønn kl 14, Dette er enkele gudstjenester uten nattverd.
  • Fredager feirer vi Gatebønn ute på Kirkebakken.

Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

This Eucharist Service takes place every Thuesday at 2pm. This is a short service (ca. 25 min.) that mainly consists of reading from The Bible, prayers, Holy Communion & music. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English. The reading from the Holy Bible may be read in several languages Please take part!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med
  • Ved inngangen føres liste over alle deltakere med navn og telefonnummer - for evt smittesporing. Listene slettes eter 14 dager.
  • Hold avstand! Mellom deltakere fra ulike husholdninger skal det være 1 meters avstand.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.