Oppveksten hennes var preget av oppbrudd, flytting, nye relasjoner og lite stabilitet. Fare Jon Michelet var en god og tilstedeværende far, en «høvdingfar», men den religiøse lengselen som Tania kjente var det ikke lett å dele med noen i dette miljøet.

Tania så på troen og det kristne fellesskapet som en støtte, men det var likevel en lang og komplisert prosess i henne, hun levde som en skapkristen i mange år. Først da faren døde i 2019 følte hun seg fri nok til å våge å stå fram og la seg døpe. I dag er Tania aktiv i menighetslivet hjemme i Moss. Hun har engasjert seg i kirkepolitikken og er innvalgt i Moss menighetsråd og i Borg bispedømmeråd.

Inngang: 100 kr for dem som ikke er medlemmer.

Arrangør: St Olav kirkeakademi

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.