Oppveksten hennes var preget av oppbrudd, flytting, nye relasjoner og lite stabilitet. Fare Jon Michelet var en god og tilstedeværende far, en «høvdingfar», men den religiøse lengselen som Tania kjente var det ikke lett å dele med noen i dette miljøet.

Tania så på troen og det kristne fellesskapet som en støtte, men det var likevel en lang og komplisert prosess i henne, hun levde som en skapkristen i mange år. Først da faren døde i 2019 følte hun seg fri nok til å våge å stå fram og la seg døpe. I dag er Tania aktiv i menighetslivet hjemme i Moss. Hun har engasjert seg i kirkepolitikken og er innvalgt i Moss menighetsråd og i Borg bispedømmeråd.

Inngang: 100 kr for dem som ikke er medlemmer.

Arrangør: St Olav kirkeakademi