Hver annen uke inviterer studentprestene til en enkel og livsnær kveldsgudstjeneste. 

Kveldsmessen

Kunne det vært godt å senke skuldrene litt?

Studentprestene Lena Rebekka Risnes og Martin Braut Tjelle inviterer til enkel og livsnær kveldsgudstjeneste.

Guro Kvål fyller domen med sitt trombonespill sammen med fung. domkantor Erling With Aasgård på orgel.

Offer

Ved utgangen kan man gi en gave til studentmenighetens arbeid. Gaven kan også gis på Vipps nr. 622 890.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.Medvirkende:

  • Studentprest Lena Rebekka Risnes
  • Studentprest Marin Braut Tjelle
  • Guro Kvål, trombone
  • Domkantor Erling With Aasgård, orgel


Kirkekaffe

Etter gudstjenesten byr vi kirkekaffe i Kirkestuene, Waisenhuset (Den røde trebygningen mellom Nidarosdomen og Prinsen kino).


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.