Gudstjenesteforordningen er bestemmelser om hvilke gudstjenester som skal feires i menigheten.

Alle som hører til soknet og kjenner tilhørighet til domkirkens gudstjenesteliv inviteres til fellesmøte (menighetsmøte) søndag 14.3. etter høymessen.

Temaet er hvordan gudstjenesterytmen i Domkirka og Vår Frue bør være i årene som kommer.

Biskopene i Den norske kirke «forordner» gudstjenester til alle menighetene, og nå har biskop Olav bedt oss om å gi forslag til en ny «forordning». Det vil si en ny plan for rytmen i gudstjenestelivet – hvilke gudstjenester vi skal holde på søndager, hverdager, til høytider og gjennom årstidene.

Sokneprest Andreas Grandy-Teig har på oppdrag fra biskopen laget et forslag, som biskopen ber menighetsrådet og menighetsmøtet om å uttale seg om før biskopen gjør sitt vedtak.

Soknepresten og menighetsrådet håper på en god samtale med alle som er glade i/brenner for gudstjenestelivet i kirkene i vårt sokn.


Forslag til forordning

For Nidaros domkirke og Vår Frue sokn forordnes et totalt antall av 1095 gudstjenester per år. Av disse avholdes 163søn- og helligdager, ikke inkludert olsok.

Som utfyllende bestemmelser foreslås:

Av soknets gudstjenester holdes 689 i Nidaros domkirke, 344 i Vår Frue kirke, 11 i Hospitalskirken og 6 på aldersboliger o.l.

I domkirken holdes høymesse hver søndag kl. 11.00 og kveldsgudstjeneste hver søndag kl. 18.00 (unntatt høytidsdagene). Det feires gudstjeneste alle helligdager. Orgelmeditasjon holdes hver lørdag kl. 13.30. Olsok feires det Olavsvake, høytidsmesse, tidebønner og pilegrimsgudstjenester og familiemesser gjennom uken.

Det holdesmiddagsbønn/middagsmesse alle hverdager gjennom året, vesper hver fredag og pilegrimsgudstjenestedaglig i pilegrimssesongen. Det feires også et antallgudstjenester i forbindelse med dåp, konfirmasjon, gudstjenester for menigheten, biskopen, kirken nasjonalt og som pilegrimskatedral.

I Vår Frue kirke holdes det ukentlig kveldsmesse en hverdag gjennom hele året, hverdagsgudstjenester hver formiddag, samt et antall gudstjenester for menigheten, eller ut i fra kirkens rolle i samarbeidet med Kirkens bymisjon.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.