Pga av koronabegrensninger feirer vi tre korte messer på søndag morgen, kl 10, 11 & 12.

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 10 personer. 8 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her f.o.m tirsdag kl 07.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 9:30.

Det er en antallsbegrensning på 2 personer pr. reservasjon.

Gudstjenesterommet åpner kl 11:50. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 11:55.

Gudstjenesten

Bibeltekster

2 Mos 3,1–6

Moses og tornebusken

2 Pet 1,16–18

Øyenvitner på fjellet

Mark 9,2–13

Disiplene får se Jesu herlighet


Offer

Dagens offer går til menighetens musikkvirksomhet.

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 75 841


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det kun ut brød til deltakerne.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.