Pga av koronabegrensninger feirer vi to korte messer på søndag kveld, kl 18: & 18:30

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 10 personer. 8 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her f.o.m tirsdag kl 07.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 17:30.

Det er en antallsbegrensning på 2 personer pr. reservasjon.

Gudstjenesterommet åpner kl 17:50. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 17:55.

Gudstjenesten

Bibeltekster

2 Mos 3,1–6

Moses og tornebusken

2 Pet 1,16–18

Øyenvitner på fjellet

Mark 9,2–13

Disiplene får se Jesu herlighet


Offer

Dagens offer går til menighetens musikkvirksomhet.

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 75 841


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det kun ut brød til deltakerne.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.