Pga av koronabegrensninger feirer vi to korte gudstjenester på søndag kveld, kl 18:00 & 18:30. Kirken er åpen 17-19.

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 10 personer.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 17:00.

Det er en antallsbegrensning på 2 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 18:25.

Gudstjenesten på Såmannssøndag

Bibeltekster

Jer 20,7–9Som flammende ild
Rom 10,13–17Troen kommer av budskapet
Mark 4,26–34Såkornet og sennepsfrøet

Offer

Ved utgangen er det anledning til å gi en gave til Studentmenighetens arbeide

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 622 890

Medvirkende:

  • Studentprest Camilla Winsnes
  • Vikarprest Martin Braut Tjelle
  • Anne Handeland, cello
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel

Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.

Såmannsøndag

Kort om kirkeårsdagen

Dagens gamle navn er søndag Seksagesima, den sekstiende dag før påske, som oss har hatt undertittelen Såmannssøndagen, siden 1918. I 1977 ble dette det eneste navnet på denne søndagen i Den norske kirke. Bakgrunnen for navnet er selvsagt lignelsen om såmannen hos Lukas. Når Jesus skal tyde denne lignelsen starter han slik: «Såkornet er Guds ord». Denne søndagen er Ordets særskilte dag i vår kirke.

Dagens bønn

Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss.
Vi ber deg: La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullendt, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Dagens bønn angir denne søndagens tematikk med to tydelige motiver: 1. Gud har i sin nåde sådd ordet blant oss. 2. La Ordet få vokse og modnes i oss. Disse motivene er tydelige i alle de tre tekstrekkene. Jesus møter oss som såmannen denne dagen. Mange menigheter har offer til Bibelselskapet på Såmannssøndagen og fokuserer på ulike måter på Bibelen.

Fra: Norsk hymnologisk forening, v Sindre Andreas Eide, pensjonert prest

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.