Alle hverdager inviterer vi til en kort gudstjeneste kl 12:05.

Gudstjenesten

[English text below]

Middagsbønnen er en kort gudstjeneste på ca 15 min. Vi følger den gamle tidebønnordningen hvor liturgien i stor grad består av veksellesinger hvor tema følger kirkeårstiden. Dagens bibeltekst er oftest hentet fra Bibelleseplanen.

  • Det er oftest frivillige lekfolk som leder middagsbønnen.
  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan degane bibeltekst leses på flere språk og evt deler av vekslebønnen leses på engelsk eller tysk. Det finnes agender på norsk, engelsk og tysk.
  • Fredager er det en verdens klimautfordringer fokus i middagsbønnen.
  • På fredager synges også Vesper - Aftensang - kl 18. Dette er en tidebønn i gregoriansk form.


Kapittelhuset

Dette kapellet ligger i nordøstre ende av katedralen. Det er separat inngang fra utsiden.Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

The Midday Prayer takes place weekdays at 12:05. This is a short service (ca. 15 min.) that mainly consists of exchange readings. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who attends, parts may be read in English or German. The reading from the Holy Bible may be read in several languages (Please take part!)

The liturgy is found in Norwegian, English and German. (See below)

The Midday Prayer is led by lay voluntaries.

The Chapter House is situated in The Northeastern end of the cathedral, with a separate entrance from outside,

Welcome!Liturgi for middagbønnen (Allmenn tid - Åpenbaringstid og Treenighetstid)

MandagMondayMontag
TirsdagTuesdayDienstag
Onsdag (hvis ikke nattverd)WednesdayMittwoch
TorsdagThursdayDonnerstag

Fredag

FridayFreitag
Fredag - klima

Friday - Climate focus

Freitag (für die Klimate)

Lørdag (brukes bare unntaksvis)Saturday (only occasionally used)Samstag

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Hold avstand! Mellom deltakere fra ulike husholdninger skal det være 2 meters avstand.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.