Hver onsdag inviterer vi til en kort messe i Johanneskapellet

Påmelding

Vi tilbyr ikke forhåndsreservasjon for denne gudstjenesten. Her gjelder "først til mølla".

Gudstjenesten

Middagsmessen er en kort gudstjeneste på ca 20 min.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det for tiden kun ut brød til deltakerne.


Johanneskapellet

Dette kapellet ligger i Søndre tverrskip. Fra inngangen på Vestfronten går man frem til midt i kirken og deretter til høyre.


For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.