Hver tirsdag starter byens prester arbeidsuken med en liten gudstjeneste.

Dette er korte morgengudstjenester på ca 20 min. Gudstjenestene er åpne for alle, så fremt det er plass.

Kapittelhuset

Dette kapellet ligger i nord-østre ende av Nidarosdomen, med egen inngang fra utsiden. Se etter skilt.