Endelig kan vi igjen invitere til orgelmeditasjon på lørdager.

Påmelding

Reservasjon av plasser åpne tirsdag 20.4. kl. 7.

Av 100 tilgjengelige plasser er 90 tilgjengelig for påmelding. Resterende plasser fordeles til dem som møter direkte i kirken kl 13:00.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Inngang åpner ca kl 13:10. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 13:25.


Orgelmeditasjonen

Orgelmeditasjonen er en kort gudstjeneste med lesing av en av helgens bibeltekster, bønn og velsignelse - ledsaget av orgelmusikk.

Varighet ca 25 min.

Medvirkende:

  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen
  • Domprost Ragnhild Jepsen


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Besøkende fra andre kommuner enn Trondheim oppfordres til ikke å delta på arrangementer i vår kommune.