En kort gudstjeneste. En liten konsert. En halvtime for å gi sjelen påfyll.

Påmelding

15 av 20 plasser er tilgjengelig for reservasjon her (f.o.m torsdag 10.6. kl 7.

I tillegg kan fullvaksinerte melde seg på utenom denne kvoten. Vi setter imidlertid et makstall på 100 deltakere totalt.

OBS!

Fullvaksinerte(*) kan nå delta på gudstjenester uten å regnes med det begrensede deltakertallet. Vi etablerer derfor en egen påmeldingskategori for disse.

*) Med fullvaksinerte menes: "Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet [deltakere]. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene."


Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer pr. reservasjon.

Inngang åpner ca kl 13:10. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 13:25.

Orgelmeditasjonen

Orgelmeditasjonen er en kort gudstjeneste med lesing av en av helgens bibeltekster, bønn og velsignelse - ledsaget av orgelmusikk.

Denne lørdagen fremføres musikken i orgelmeditasjonen på det historiske Wagnerorgelet.

Varighet ca 25 min.


Medvirkende:

  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel.
  • Sokneprest Torstein Amundsen.


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Besøkende fra andre kommuner enn Trondheim oppfordres til ikke å delta på arrangementer i vår kommune.