En kort gudstjeneste. En liten konsert. En halvtime for å gi sjelen påfyll. Denne helgen markerer vi at det er 100 år siden den første komplette nysnorskutgaven av Bibelen ble tatt i bruk.

Påmelding

Påmelding åpner tirsdag 20.7. kl 7.

De fleste dager vil det være plass for alle som ønsker å delta. Foruten å sikre plass, bidrar reservasjonen til å forenkle registreringen ved inngangen.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer pr. reservasjon.

Større grupper må evt. søke i god tid om å få reservere plass. Kontakt: kirketjener Sjur Olsborg, tlf. 909 30 299 / so937@kirken.no.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Nordinngangen (Mot torget) åpner ca. kl. 13:10. Da vil også resterende plasser være tilgjengelige. Oppmøte senest kl. 13:25 for de som vil benytte reservert plass.

De som også har løst ordinær inngangsbillett, kan fritt bli i kirken når den tømmes i forkant av pilegrimsgudstjenesten.

Orgelmeditasjonen

Orgelmeditasjonen er en kort gudstjeneste med lesing av en av helgens bibeltekster, bønn og velsignelse - ledsaget av orgelmusikk.

Bibelteksten i dag leses fra Fyrebilsbibelen.

Varighet ca 25 min.


Fyrebilbibelen 100 år

Helga 24.–25. juli er det orgelmeditasjon og høgmesse i Nidaros domkyrkje. I tillegg blir det samtale om Fyrebilsbibelen og kyrkjekaffi i Vår Frue kyrkje.

I år er det 100 år sidan den første heile bibelen kom ut på norsk. Utgåva blei skriven på landsmål (på nynorsk) og er omtalt som Fyrebilsbibelen. Arbeidet med omsetjinga blei leia av Studentmållaget i Oslo. Fyrebilsbibelen fekk tilnamnet sitt fordi omsetjinga var meint å vere førebels, men omsetjinga fekk eit langt liv med eit opplag på 100 000 og har vore viktig for mange forfattarar lenge etter at det kom nyare omsetjingar til nynorsk. Å få på plass ein norsk bibel, endåtil nynorsk, var ei storhending i samtida og ein viktig milepåle i arbeidet for å gjere nynorsk til eit samfunnsberande språk.

I anledning at det er 100 år sidan utgivinga, har Nynorsk kultursentrum markert jubileet med ulike arrangement i 2021. Les meir her.


Medvirkende:

  • Kantor Erling With Aasgård, orgel.
  • Domprost Ragnhild Jepsen


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement. Det samme gjelder om man kommer fra en kommune med høy smitte.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk anmodes om ikke å delta på arrangementer i vår kommune.

Musikken

Julius Reubkes(1834-1858): Sonate over Salme 94

Julius Reubke skrev dette, et av orgelrepertoarets virkelig store mesterverk, i en alder av 23 år. Ved siden av en klaversonate rakk han ikke å fullføre noe mer musikk av vesentlig betydning.

Han døde som 24 åring av tuberkulose.

Vi har her med en av musikkhistoriens store unge døde genier å gjøre. Reubke ville uten tvil vært å nevne i samme åndedrag som Liszt, Brahms og Wagner hvis han hadde oppnådd en normal livslengde.

Sonaten har den dramatiske klagesalmen 94 fra GT som motto og det er lett å skjønne sammenhengen mellom tekstens innhold og den unge komponistens kommende skjebne.

Sonaten er tydelig inspirert av Wagners tidlige tonespråk og også av hans nære venn og lærer Franz Liszts harmoniske verden.

I den tyske orgeltradisjonen gjelder dette verket som det mest betydningsfulle og nyskapende verk skrevet mellom Bachs død og Max Regers mesterverker (perioden mellom 1750-ca 1900)

Dette er et musikkverk som etterlater seg et voldsomt inntrykk og engasjement hos lytteren. Fremført adekvat på et av Europas fremste orgel vil dette kunne bli en minneverdig halvtime for tilhøreren.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.