En kort gudstjeneste. En liten konsert. En halvtime for å gi sjelen påfyll.

Påmelding

Påmelding åpner tirsdag 31.8. kl 7.

De fleste dager vil det være plass for alle som ønsker å delta. Foruten å sikre plass, bidrar reservasjonen til å forenkle registreringen ved inngangen.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer for forhåndsreservasjon. Større grupper bør i god tid søke særskilt om plass. Kontakt klokker Solveig Birkeland, sb564@kirken.no / tef.: 915 24 462.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Nordinngangen (Mot torget) åpner ca. kl. 13:10. Da vil også resterende plasser være tilgjengelige. Oppmøte senest kl. 13:25 for de som vil benytte reservert plass.

De som også har løst ordinær inngangsbillett, kan fritt bli i kirken når den tømmes i forkant av pilegrimsgudstjenesten.

Orgelmeditasjonen

Orgelmeditasjonen er en kort gudstjeneste med lesing av en av helgens bibeltekster, bønn og velsignelse - ledsaget av orgelmusikk.

Denne uken fremføres musikken fra Wagnerorgelet (1741)

Varighet ca 25 min.


Medvirkende:

  • Kantor David Scott Hamnes
  • Domkantor Petra Bjørkhaug


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement. Det samme gjelder om man kommer fra en kommune med høy smitte.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk anmodes om ikke å delta på arrangementer i vår kommune.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.