Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Gudstjenesten

Bibeltekster - Grunnlovsdagen

1 Krøn 29,10–14

Vi gir det vi har fått av deg

1 Tim 2,1–4

Be for konger

Matt 22,17–22

Gi keiseren hva keiserens er


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Singsaker songlag
  • Dirigent Ellen Fladhagen
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.