Mange opplever at det er stadig mindre plass for tro og livssyn som del av den offentlige samtalen. Hvorfor er det slik, og hva mister vi når disse temaene ikke tas opp?

Medvirkende

  • Kristin Gunnleiksrud Raaum, kirkerådsleder
  • Yngve Kvistad, kommentator i VG
  • Med flere
  • Møteleder: Magne Vik Bjørkøy


"Rom for refleksjon" arrangeres av Den norske kirke, i samarbeid med Olavsfest

Arrangementet er gratis.