Litt forsinket - Men nå nærmer det seg!

Påmelding

De fleste plassen er fordelt mellom familiene til årets konfirmanter, men noen plasser gjøres tilgjengelig for reservasjon fra tirsdag 7.9. kl 7.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer for forhåndsreservasjon.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 11:55.


Plassering

Denne gudstjenesten feires ved Korsalteret (vestre del av kirken).

Koronabegrensninger medfører at det kun er 200 plasser i vest.

Inngangene åpner kl 15:45. Oppmøte senest kl 15:55 for de som vil benytte reservert plass.

Gudstjenesten

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Pga smitttevern ber vi om at alle blir sittende på plassene sine til de får tegn fra kirkevert om å kunne gå frem.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Årets konfirmanter
  • Domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • I stolradene bør det være to tomme stoler mellom personer som ikke bor sammen. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkevertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av.