I en tid hvor antallet deltakere på gudstjenester er sterkt begrenset åpner vi kirken for alle som ønsker rom for bønn og lystenning.

Kirken er åpen for alle

P.g.a nye nasjonale retningslinjer avlyses alle arrangementer i vår menighet i perioden 25.3. - 12.4.

Vi vil tilbyi denen tiden "STILLE KATEDRAL - rom bønn og refleksjon" på mange av de tider det ellers ville ha vært gudstjenester. Ordinær åpningstid vil også gjelde for dem som vil besøke kirken.

STILLE KATEDRAL er åpent kirerom hvor prest er tilstede for samtale, forbønn og nattverd. Orgelmusikk vil fylle rommet og det kan bli salmesang.

Antallet deltakere er begrenset til 20 personer ad gangen.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken.