I en tid hvor antallet deltakere på gudstjenester er sterkt begrenset åpner vi kirken for alle som ønsker rom for bønn og lystenning.

Kirken er åpen for alle

P.g.a nye nasjonale retningslinjer avlyses alle arrangementer i vår menighet i perioden 25.3. - 12.4.

Vi arbeider med å få til streaming av kveldsgudstjenester Palmesøndag, Langfredag og Påskedag. Dette vil bli annonsert.

Vi vil også tilby "STILLE KATEDRAL - rom bønn og refleksjon" på mange av de tider det ellers ville ha vært gudstjenester. Ordinær åpningstid vil også gjelde for dem som vil besøke kirken.

Den norske kirke og NRK vil gjennom hele denne perioden overføre gudstjenester og andre sendinger som vi gjerne anbefaler (oversikt her).

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.