Kirken i Trondheim og Klæbu inviterer til temakveld om sorg. Temaet vil bli belyst fra forskjellige innfallsvinkler.

Program:

  • "Sorgreaksjoner" - Steinar Leirvik, prest
  • "Hvordan ta vare på seg selv og familien etter dødsfall" - Bergljot Svanholm, prest
  • "Min historie - hvordan leve videre?" - Jorun Værnesbranden
  • Informasjon om sorggrupper
  • Musikkinnslag - Øyvind Kåre Pettersen, kantor

I tillegg vil det bli gitt informasjon om sorggruppearbeidet i Trondheim og Klæbu og påmelding til høstens grupper.

Muligheter for spørsmål/samtale.

Enkel servering.


Åpent for alle. Gratis inngang.

Velkommen!

  • Kontaktinfo: Inger Johanne Kristiseter tlf. 414 68 222, e-post: ik447@kirken.no