Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn.

Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

På Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» fredag 30. juli møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?


Medvirkende:

  • Erna Solberg, statsminister
  • Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet
  • Møteleder Håkon Haugsbø


Gratis inngang!



Denne samtalen er et samarbeid mellom Olavsfest og Opplysningsvesenets fond.

Illustrasjon: Ole Martin Wold/Olavsfest