I den norske kirkes «grunnlov», den augsburgske bekjennelse, står det at alle mennesker som ikke tror på Gud skal dømmes til «å pines uten ende». Er det rettferdig at noen mennesker skal pines i all evighet?

Under seminaret «Rettferd i kirke og samfunn» tar vi et dypdykk i hvordan rettferdighet påvirker samfunnet vi lever i, både historisk og i nyere tid.Første del tar utgangspunkt i Hans Nilsen Hauge og hans kirke- og samfunnssyn.

Hans Nielsen Hauge – Mannen som vekket NorgeJournalist og forfatter Dag Kullerud forteller om lekpredikant og grunnlegger av Haugbevegelsen, Hans Nielsen Hauge. Hauge er kjent som den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen på 1500-tallet.


Kall, kvinner og rettferdighet. Et historisk blikk på Haugebevegelsen.

Vi kjenner til flere kvinnelige forkynnere i Haugebevegelsen, blant annet Sara Oust, Randi Andersdatter Solem, Pernille Christensdatter Vold og Marthe Olsdatter Gabestad. Professor Aud Valborg Tønnesen, dekanus Teologisk fakultet ved UiO setter fokus på kvinnenes rolle i bevegelsen.


«Ånd og liv – eit spørsmål om rettferd» Biskop Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, forteller om arven etter Hauge, og tolkingen av spørsmålet om rettferd i lys av dagens utfordringer.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.