«Av 7348 registrerte katastrofehendelser mellom år 2000 og 2019 var 6681 klimarelaterte hen­del­ser. Katastrofene har siden 2000 krevd 1,23 millioner menneskeliv og rammet 4,2 milliarder mennesker.

Medvirkende:

  • Karin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser
  • Bendik Nordgaard, leder for Flying Seagulls
  • Rania Jalal al-Nahi, ønsker å bli den første norske kvinnelige muslimske leder
  • Erik Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted
  • Møteleder Håkon Haugsbø


Gratis inngang!


Illustrasjon: Ole Martin Wold/Olavsfest