Go back
Picture of Vestfrontens skulpturer

Vestfrontens skulpturer

89,-

Nidarosdomens kanskje mest kjente fasade er vestfronten, med sitt store rosevindu og mange skulpturer. Boken gir innledningsvis en kort historisk oversikt over hva som har skjedd med vestfronten, fra grunnmuren ble lagt i 1248, til restaureringsarbeidet som startet i 1907 og fortsatte ut over 1900-tallet. Hoveddelen av boken presenterer de 76 skulpturene og relieffene av konger, biskoper, bibelske skikkelser og helgener som er satt inn i vestfronten. Vi får vite litt om deres liv, hvilke minnedager de er knyttet til, hvilke attributter de avbildes med, når statuene er modellert og hugget og av hvem. Alle avbildede skulpturer i boken er nummererte, og kan gjenfinnes på et oversiktsbilde av vestfronten foran i boken.

Boken kommer på norsk, engelsk, og tysk.

  • Length: 16 cm
  • Height: 21 cm
  • Weight: 0,2 kg
Shipping is additional.
This varies based on the size of your order.

Can only be shipped to addresses in Norway.